Có 1 kết quả:

gào yīng shā

1/1

gào yīng shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

zircon sand (zirconium ore)