Có 1 kết quả:

gāng pī

1/1

gāng pī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

billet (steel industry)