Có 1 kết quả:

gāng bǎn

1/1

gāng bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steel plate