Có 1 kết quả:

gāng qín

1/1

gāng qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) piano
(2) CL:架[jia4],臺|台[tai2]