Có 1 kết quả:

gāng sī jù

1/1

gāng sī jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jigsaw (saw with steel wire blade)