Có 1 kết quả:

gāng guǐ

1/1

gāng guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steel rail