Có 1 kết quả:

lù gòng

1/1

lù gòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take down a confession