Có 1 kết quả:

lù xiàng

1/1

lù xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 錄像|录像[lu4 xiang4]