Có 1 kết quả:

zhuī xíng

1/1

zhuī xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

conical