Có 1 kết quả:

qián bì

1/1

qián bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money