Có 1 kết quả:

Qián Qǐ

1/1

Qián Qǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qian Qi (c. 710-780), Tang Dynasty poet