Có 1 kết quả:

Qián Zhōng shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qian Zhongshu (1910-1998), literary academic and novelist, author of the 1947 novel Fortress Beseiged 圍城|围城