Có 1 kết quả:

Jǐn píng

1/1

Jǐn píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jinping county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[Qian2 dong1 nan2 zhou1], Guizhou

Một số bài thơ có sử dụng