Có 1 kết quả:

Xī lán

1/1

Xī lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ceylon (former name of Sri Lanka)