Có 1 kết quả:

cuò luàn

1/1

cuò luàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in disorder
(2) deranged (mentally)

Một số bài thơ có sử dụng