Có 1 kết quả:

cuò dòng

1/1

cuò dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to move relative to one another