Có 1 kết quả:

cuò céng ㄘㄨㄛˋ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

split-level (home)