Có 1 kết quả:

cuò zōng fù zá

1/1

Từ điển Trung-Anh

tangled and complicated (idiom)