Có 1 kết quả:

cuò luò yǒu zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

in picturesque disorder (idiom); irregular arrangement with charming effect