Có 1 kết quả:

cuò jiǎo

1/1

cuò jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alternate angles (where one line meets two parallel lines)