Có 1 kết quả:

cuò dú

1/1

cuò dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mispronounce