Có 1 kết quả:

cuò zá

1/1

cuò zá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mixed
(2) jumbled

Một số bài thơ có sử dụng