Có 1 kết quả:

biǎo dài

1/1

biǎo dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) watchband
(2) watch strap