Có 1 kết quả:

biǎo méng zi ㄅㄧㄠˇ ㄇㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) watch glass
(2) crystal