Có 1 kết quả:

biǎo méng zi

1/1

biǎo méng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) watch glass
(2) crystal