Có 1 kết quả:

guō bā

1/1

guō bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

guoba (scorched rice at the bottom of the pan)