Có 1 kết quả:

gǎo bǎ

1/1

gǎo bǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pickaxe handle