Có 1 kết quả:

Zhèn níng Bù yī zú Miáo zú Zì zhì xiàn ㄓㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhenning Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou