Có 1 kết quả:

Zhèn lài xiàn ㄓㄣˋ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhenlai county in Baicheng 白城, Jilin