Có 1 kết quả:

niè bó ㄋㄧㄝˋ ㄅㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nickel sheet
(2) CL:張|张[zhang1]