Có 1 kết quả:

niè bó

1/1

niè bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nickel sheet
(2) CL:張|张[zhang1]