Có 2 kết quả:

xuán ㄒㄩㄢˊxuàn ㄒㄩㄢˋ
Âm Pinyin: xuán ㄒㄩㄢˊ, xuàn ㄒㄩㄢˋ
Tổng nét: 19
Bộ: jīn 金 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ丶一一丨丶ノ一丶一フノノ一フ丨一ノ丶
Thương Hiệt: CYSO (金卜尸人)
Unicode: U+93C7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: toàn, tuyền
Âm Nôm: toàn
Âm Nhật (onyomi): セン (sen)
Âm Nhật (kunyomi): ろくろ (rokuro)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: syun4

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái lò hình tròn.
2. (Danh) Đồ để hâm nóng rượu. § Cũng gọi là “tuyền tử” 鏇子. ◎Như: “tửu tuyền” 酒鏇 lò hâm rượu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Bả tửu phân tố lưỡng bán dũng, thiêu liễu, nã liễu tuyền tử, phi dã tự hạ san khứ liễu” 把酒分做兩半桶, 挑了, 拿了鏇子, 飛也似下山去了 (Đệ tứ hồi) Lấy rượu chia làm hai nửa thùng, gánh lên, nhặt cái lò hâm rượu, đi như bay xuống núi.
3. (Danh) Máy tiện.
4. (Danh) Mâm bằng đồng hay thiếc. ◇Phùng Mộng Long 馮夢龍: “Tích tuyền trí thục kê bán chích” 錫鏇置熟雞半隻 (Cổ kim đàm khái 古今譚概) Trên mâm thiếc đặt nửa con gà nấu chín.
5. (Danh) Con lăn. § Phàm các loài kim dùng làm đồ để lăn cho trơn đều gọi là “tuyền”.
6. (Động) Hâm nóng rượu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhĩ tự khứ dữ ngã tuyền nhất bôi nhiệt tửu lai cật” 你自去與我鏇一杯熱酒來吃 (Đệ thất thập nhị hồi) Ngươi đi hâm cho ta một chén rượu nóng uống coi.
7. (Động) Cắt bằng dao hay bằng máy.

xuàn ㄒㄩㄢˋ

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. máy tiện để tiện các đồ hình tròn
2. con lăn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái lò hình tròn.
2. (Danh) Đồ để hâm nóng rượu. § Cũng gọi là “tuyền tử” 鏇子. ◎Như: “tửu tuyền” 酒鏇 lò hâm rượu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Bả tửu phân tố lưỡng bán dũng, thiêu liễu, nã liễu tuyền tử, phi dã tự hạ san khứ liễu” 把酒分做兩半桶, 挑了, 拿了鏇子, 飛也似下山去了 (Đệ tứ hồi) Lấy rượu chia làm hai nửa thùng, gánh lên, nhặt cái lò hâm rượu, đi như bay xuống núi.
3. (Danh) Máy tiện.
4. (Danh) Mâm bằng đồng hay thiếc. ◇Phùng Mộng Long 馮夢龍: “Tích tuyền trí thục kê bán chích” 錫鏇置熟雞半隻 (Cổ kim đàm khái 古今譚概) Trên mâm thiếc đặt nửa con gà nấu chín.
5. (Danh) Con lăn. § Phàm các loài kim dùng làm đồ để lăn cho trơn đều gọi là “tuyền”.
6. (Động) Hâm nóng rượu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhĩ tự khứ dữ ngã tuyền nhất bôi nhiệt tửu lai cật” 你自去與我鏇一杯熱酒來吃 (Đệ thất thập nhị hồi) Ngươi đi hâm cho ta một chén rượu nóng uống coi.
7. (Động) Cắt bằng dao hay bằng máy.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một loại lò để hâm rượu;
② Một loại khay (mâm kim loại);
③ Máy tiện;
④ Con lăn (để lăn trơn kim loại);
⑤ Cắt bằng dao.

Từ điển Trung-Anh

(1) to shape on a lathe
(2) to peel with a knife
(3) to turn in (a screw)

Từ ghép 4