Có 1 kết quả:

xuàn zi ㄒㄩㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) large metal plate for making bean curd
(2) metal pot for warming wine