Có 1 kết quả:

xuàn zi

1/1

xuàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) large metal plate for making bean curd
(2) metal pot for warming wine