Có 1 kết quả:

liàn zi

1/1

liàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chain