Có 1 kết quả:

ào zi

1/1

ào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

griddle