Có 1 kết quả:

chǎn píng

1/1

chǎn píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flatten
(2) to level
(3) to raze to the ground