Có 1 kết quả:

chǎn chē ㄔㄢˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) front loader (vehicle)
(2) CL:臺|台[tai2]