Có 1 kết quả:

chǎn yùn chē ㄔㄢˇ ㄩㄣˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

front loader (vehicle)