Có 1 kết quả:

zàn zi

1/1

zàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chisel