Có 1 kết quả:

Zhōng shān

1/1

Zhōng shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhongshan district of Liupanshui city 六盤水市|六盘水市[Liu4 pan2 shui3 shi4], Guizhou
(2) Zhongshan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi

Một số bài thơ có sử dụng