Có 1 kết quả:

zhōng bǎi

1/1

zhōng bǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pendulum