Có 1 kết quả:

Tiě lì

1/1

Tiě lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tieli city in Yichun 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang