Có 1 kết quả:

tiě qì

1/1

tiě qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardware
(2) ironware