Có 1 kết quả:

Tiě shān

1/1

Tiě shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tieshan district of Huangshi city 黃石市|黄石市[Huang2 shi2 shi4], Hubei

Một số bài thơ có sử dụng