Có 1 kết quả:

tiě gǎn fěn sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

die-hard fan