Có 1 kết quả:

tiě jiǎ chē

1/1

tiě jiǎ chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

armored car