Có 1 kết quả:

tiě pí

1/1

tiě pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

galvanized iron sheet (for building construction)