Có 1 kết quả:

tiě wàn

1/1

tiě wàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

iron fist (of the state)