Có 1 kết quả:

tiě qīng

1/1

tiě qīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ashen