Có 1 kết quả:

tiě fàn wǎn

1/1

tiě fàn wǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

secure employment (lit. iron rice bowl)