Có 1 kết quả:

zuān tàn

1/1

zuān tàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drilling