Có 1 kết quả:

zuān tàn jī

1/1

zuān tàn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drilling machine